NHKドラマスペシャル 白洲次郎 - Shirasu Jiro

Shirasu Jiro

NHK – Jan. in 2009

Based on novel by Yasutoshi Kita and Keiko Makiyama
Screenplay: Keishi Otomo and Hana Konoe
Role: Shirasu Masako

Available on: DVD
NHK ENTERPRISES/Happinet Pictures

Go To TOP